Home


Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tốt nhất 
các yêu cầu của bạn!

LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ LIÊN QUAN MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG.
LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ LIÊN QUAN MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG.
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện hành có một số điểm còn chưa phù hợp dẫn đến việc các cơ quan hiểu sai nội dung Tiêu chuẩn và thực tiễn thẩm định giá tại Việt Nam.
Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá
Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP bổ sung yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
Định giá tài sản trong vụ án dân sự - những vướng mắc cần khắc phục
Định giá tài sản trong vụ án dân sự - những vướng mắc cần khắc phục
Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của định giá tài sản, tìm hiểu quy định của pháp luật tố tụng dân sự về định giá tài sản để đánh giá thực trạng định giá tài sản trong BLTTDS, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới có ý nghĩa trong hoạt động này đạt hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích của đương sự.